Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Milan Vlček - VMTOP
Hliny 1411/3
017 07 Považská Bystrica

IČO: 43 105 670
IČ DPH: SK1074825257
Zapísaný v ŽR č.OŽP-A/2009/04495-3
č. živnostenského registra 330-13962


Objednávky: 0911 80 90 55, 0948 80 90 80


obchod@full-ramy.sk


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

Kontaktný formulár


E-shop & webdesign [WebProduction]Zásady ochrany osobných údajov